WEBSITE NOT LOADED CORRECTLY

PLEASE NOTE: If you see this text, it means that certain resources could not be loaded and the website is not displayed correctly. This can happen when browsing on Apple devices (iPhone, iPad etc.) due to a bug in their software. Try the refresh button to reload this website, or use a different device not running Apple's iOS. Stop using Apple products.
Type what you’re looking for and press Enter.
Slaves voting for a new Master (Photo by Alex Lee)

Statisme: Een Systeem voor jouw Slavernij

Word Wakker, Je Bent Een Slaaf

Je bent geboren in een systeem dat je tot slaaf maakte vanaf het moment dat je op deze wereld kwam. 1 Al je hele leven wist je bewust of onbewust, dat er iets ernstigs mis is met de wereld waarin je leeft. Hoewel je vanaf heel jeugdige leeftijd gehersenspoeld bent geworden om het te negeren, voelde je diep in je innerlijke, dat je recht op leven voortdurend werd aangevallen door hetzelfde systeem, dat vermoedelijk werd opgezet om je belangen te dienen.

Je bent getraind vanaf je vroege jeugd — terwijl je verstand nog onschuldig en weerloos was — om onwetend en onderdanig te blijven door het ‘onderwijs’ systeem. Je bent getraind geworden om niet kritisch en zelfstandig na te denken, om hetgeen je geleerd werd niet in twijfel te trekken en om volgzaam en gehoorzaam te zijn aan het gezag en de opdrachten die je krijgt blindelings uit te voeren. Zoals de beroemde komiek George Carlin aan gaf, willen diegenen die verantwoordelijk zijn hiervoor, “geen bevolking die in staat is kritisch na te denken. Ze willen geen goed geïnformeerde, geen goed opgeleide mensen die in staat zijn kritisch na te denken. Dat gaat tegen hun belangen.” Wat ze willen zijn “gehoorzame werkers — mensen die net slim genoeg zijn om de machines draaiende te houden en het papierwerk te doen, maar dom genoeg om passief te blijven” en hun slavernij te accepteren.

De tijd is aangebroken om wakker te worden en te begrijpen hoe je tot slaaf bent gemaakt in dit systeem. Je bent dit niet alleen schuldig tegenover jezelf, maar belangrijker nog vooral aan toekomstige generaties — je familie, je kinderen en kleinkinderen — om de waarheid te confronteren, en om een betere wereld en een betere toekomst voor hen achter te laten.

Dat een mens om de zoveel jaren [tijdens verkiezingen] de gelegenheid krijgt om een nieuwe meester te kiezen maakt hem niet minder een slaaf. Lysander Spooner

Een Systeem Voor Jouw Slavernij

Het sociaal systeem waarin je leeft (Statism) werd niet ontworpen met je beste belangen in gedachten; het werd specifiek ontworpen om een kleine elite in staat te stellen heel makkelijk grote groepen mensen te beheersen, te manipuleren en tot slaven te maken. Het kan terecht een anti-sociaal systeem worden genoemd, omdat het elk individu in de maatschappij aanvalt en verzwakt beginnende vanaf het meest fundamenteel niveau. Het werd ontworpen om extremere vormen van slavernij te vervangen, en mensen de illusie van vrijheid te geven, terwijl ze in werkelijkheid gewoon een transitie maakten van de ene vorm van slavernij — één waar je weet dat je een slaaf bent — naar een andere waar je denkt dat je vrij bent maar dat in werkelijkheid niet bent. Wanneer je denkt dat je vrij bent dan heb je namelijk geen reden om je te verzetten. Zoals Johann Wolfgang von Goethe zei: “diegenen die ten onrechte denken dat ze vrij zijn, zijn als geen ander hopeloos slaven.”

Om de bevolking tot slaven te maken, was het noodzakelijk om dit anti-sociaal systeem fundamenteel op te zetten op basis van ongelijkheid.

De Staat […] is een anti-sociale instelling, die beheerd wordt op de enige manier waarop een anti-sociale instelling beheerd kan worden, en door het type mensen die, gegeven de aard van deze instelling, het beste geschikt zijn hiervoor [psychopaten dus]. Neem de Staat waar je die ook maar vindt, pak elk willekeurig punt uit zijn geschiedenis, en je zal de activiteiten van zijn oprichters, bestuurders en begunstigden niet kunnen onderscheiden van die van een professioneel-criminele klasse. Zoals Dr. Sigmund Freud heeft opgemerkt, kan niet eens gesteld worden dat de Staat ooit heeft aangetoond criminaliteit te willen bestrijden, maar dat ze feitelijk alleen geïnteresseerd zijn om hun eigen monopolie op criminaliteit te beschermen. Albert J. Nock in “Our Enemy, The State”

Politiek: Gecentraliseerde Macht Corrumpeert Absoluut

Het politiek systeem is ontworpen op basis van ongelijkheid; hier heb je het begrip “gezag” — het idee dat bepaalde mensen boven anderen staan, en vermoedelijk het recht hebben om te heersen over anderen en hen met geweld op te dragen hoe ze moeten leven. Ze worden vaak aangeduid als “overheidsdienaren,” maar dit is gewoon een term om je te misleiden — het is doublethink, zoals beschreven door George Orwell in zijn boek “Nineteen Eighty-Four.” In werkelijkheid zijn ze niet je dienaren maar je meesters. Denk erover na; zijn mensen die over je heersen en je met geweld opdragen hoe je moet leven, jou van dienst, of dienen ze zichzelf?

Als de “regering” voor ons werkt, als zij onze werknemer is, waarom bepaalt zij dan hoeveel wij betalen? Waarom heeft onze “werknemer” te beslissen wat zij voor ons zal doen? Waarom heeft onze “werknemer” ons te vertellen hoe wij ons leven leiden? Waarom eist onze “werknemer” onze gehoorzaamheid voor elk willekeurig regeltje dat zij bedenkt, gewapende handhavers achter ons aan sturende, als we ongehoorzaam zijn? Het is onmogelijk voor de “regering” ooit dienaar te zijn, door hetgeen de “regering” is. Om het in eenvoudige, persoonlijke termen te zeggen, als iemand je kan commanderen en je geld afpakken, is hij niet je dienaar; en als hij die dingen niet kan doen, is hij geen “regering.” Zodra een nieuwe lichting heersers “de baas” is geworden, kan het hen niet meer schelen wat de massa wilde dat ze met hun macht zouden doen. Dat feit is door elke “regering” in de geschiedenis opnieuw aangetoond. Zodra mensen een meester creëren, hebben die mensen, per definitie, geen enkele zeggenschap meer. Larken Rose in “The Most Dangerous Superstition”

Je hoeft niet een genie te zijn om te beseffen dat er niets goeds kan komen van het concentreren van macht in de handen van een kleine groep mensen. Zoals men vaak zegt, “macht corrumpeert en gecentraliseerde macht corrumpeert absoluut.”

Wat is het dat de vrijheid en de rechten van de mens vernietigde in elke regering die ooit heeft bestaan onder de zon? De generalisatie en concentratie van alle zorg en bevoegdheden in één lichaam, ongeacht of het was van de autocratie van Rusland of Frankrijk, of van de aristocraten van een Venetiaanse senaat. Thomas Jefferson (1816) geciteerd in “Our Enemy, The State”

Je wordt verteld dat je leeft in een “democratie” en dat je inspraak hebt en de loop der dingen kan veranderen via volksvertegenwoordigers als je dat wil. Echter is representatieve democratie geen democratie. De waarheid is dat je vertegenwoordigers worden omgekocht en beheerst en je hebt alleen een stem in triviale zaken die geen bedreiging vormen voor diegenen die aan de macht zijn. Wat je in werkelijkheid hebt is een dictatuur, waar je de illusie hebt van keuze via de politieke partijen en de illusie van deelname via een parlementair systeem.

Politieke strijd die resulteert in de overwinning van een kandidaat met bijvoorbeeld 51 procent van de stemmen leidt tot een dictatoriale bestuursorgaan in de gedaante van een valse democratie, omdat 49 procent van het electoraat wordt geregeerd door een instrument van de overheid waar ze niet voor stemden, maar die aan hen is opgelegd. Dit is de realiteit van de politieke systemen in de wereld van vandaag. Ze zijn dictatoriale systemen en het is duidelijk dat ze echte democratie vervalsen. Muammar al-Qaddafi in “The Green Book”

Het parlement is een misrepresentatie van het volk, en parlementaire systemen zijn een valse oplossing voor het probleem van democratie. Louter het bestaan van een parlement betekent de afwezigheid van het volk. Echte democratie is alleen mogelijk door de directe participatie van de bevolking, en niet door de activiteiten van hun vertegenwoordigers. Parlementen zijn een legale barrière tussen het volk en de uitoefening van gezag, waarbij ze het volk hebben uitgezonderd van zinvolle politiek en hun soevereiniteit hebben afgepakt en gemonopoliseerd. Wat over blijft voor het volk is slechts een façade van democratie, die zich manifesteert in lange rijen om hun stem uit te brengen tijdens de verkiezingen. Muammar al-Qaddafi in “The Green Book”

Veel mensen geloven nog steeds dat niet het systeem het probleem is, maar dat het de corrupte mensen zijn binnen het systeem die problemen veroorzaken. Deze mensen geloven dat het plaatsen van de juiste mensen — diegenen met goede bedoelingen en integriteit — in machtsposities alle problemen zal oplossen. Echter realiseren ze zich niet dat het in eerste instantie de vijandige aard van het systeem is die corrupte mensen produceert. 2 Het systeem is fundamenteel vijandig tegenover individuen en corrumpeert ze vanaf zeer jeugdige leeftijd door hun recht op leven aan te vallen, waardoor ze extreem en anti-sociaal gedrag ontwikkelen. De waarheid is dat dit anti-sociaal systeem waarin wij leven, vanwege zijn inherente aard, alleen maar mensen kan produceren die min of meer psychopaten zijn. Dus zolang dit systeem in stand blijft zullen als gevolg daarvan alleen de ergste van de psychopaten in de samenleving de macht hebben. 3 Gegeven genoeg tijd, zal de situatie binnen het systeem altijd verslechteren totdat het uiteindelijk instort, zoals de geschiedenis herhaaldelijk heeft bewezen.

De waarheid is dat de Staat een samenzwering is die niet alleen ontworpen is om burgers te misbruiken, maar bovenal om ze te corrumperen… Vanaf nu zal ik nooit meer, waar dan ook, een regering dienen.
Leo Tolstoy

Economie: Ongelijkheid Met Opzet

Het economisch systeem is ook gebaseerd op ongelijkheid; hier heb je het kapitalisme, waar groepen mensen noodzakelijkerwijs moeten verliezen, zodat anderen goed kunnen gedijen. Dit stimuleert mensen om te concurreren met elkaar en om roofzuchtig gedrag te ontwikkelen. Arbeiders worden vaak behandeld als slaven in dit systeem, wat ze in feite werkelijk zijn. Een groep van machtige bankiers heeft dit jaren terug in 1862 toegegeven toen ze aan het overwegen waren om extremere vormen van slavernij af te schaffen. Ze stelden voor om een nieuw soort van slavernij in te voeren — het soort dat we nu hebben — waar de slaven via hun lonen zouden worden beheerst. Hier is wat een bankier schreef aan zijn collega’s in 1862 in wat bekend staat als de Hazzard Circular (PDF):

Slavernij zal waarschijnlijk worden afgeschaft door de oorlogsmacht. Hier zijn mijn Europese vrienden en ik voorstander van, want slavernij is slechts het bezit van de arbeid en draagt met zich mee de zorg voor de arbeider; terwijl het Europees plan, geleid door Engeland, het beheersen van arbeid is via het kapitaal, door het beheersen van de lonen. DIT KAN GEDAAN WORDEN DOOR HET GELD TE BEHEERSEN. De grote schuld waarvan kapitalisten zullen toezien dat die gemaakt zal worden tijdens de oorlog, moet worden gebruikt als een maatregel om het volume van het geld te beheersen.

Dit laat Qaddafi — die zonder twijfel een zeer verlicht mens was — klinken als een profeet:

Loontrekkers zijn maar slaven van de meesters die hen in dienst nemen. Ze zijn tijdelijke slaven en hun slavernij duurt zo lang als ze werken voor een loon van werkgevers, zij het individuen of de Staat. Muammar al-Qaddafi in “The Green Book”

Zoals de bankiers zelf toegeven, is het heel monetair systeem gebaseerd op ongelijkheid — het idee dat een kleine elite de exclusieve bevoegdheid heeft om geld te creëren uit het niets en het dan uit te lenen tegen rente (usury) waardoor mensen tot schuld-slaven gemaakt worden, wat verder de ongebreidelde en grootschalige plundering van hun productiviteit mogelijk maakt. Het met geweld confisqueren van de rijkdom van mensen via ‘belastingen’ — wat niks anders is dan gelegaliseerde afpersing en diefstal — is ook onderdeel van dit systeem om de bevolking tot slaven te maken. Men wil je doen geloven dat belastingen nodig zijn om te betalen voor een beschaafde samenleving, maar in feite blijkt dat belastingen noodzakelijk zijn om een ieder in de samenleving te dwingen tot slavernij. 4

Misschien wel het grootste voorbeeld hiervan is het feit dat, de “regering” […] niet alleen slavernij heeft “gelegaliseerd” door middel van “inkomstenbelasting” — het direct en met geweld in beslag nemen van de opbrengst van de arbeid van mensen — maar ook […] een mate van valsemunterij en bankfraude heeft “gelegaliseerd,” dat verbijsterend is. Kortom, de politici gaven bankiers “legale” toestemming om geld uit het niets te maken, en om dergelijk verzonnen nep “geld” tegen rente uit te lenen aan anderen met inbegrip van “regeringen.” Hoewel de meeste mensen zich niet bewust zijn van de details van hoe zulke grote fraudes en diefstallen plaatsvinden via “fiat valuta’s” en “fractioneel bankieren,” hebben veel mensen nu een onderbuikgevoel dat de “banken” iets doen dat misleidend en corrupt is. Wat zij niet beseffen is, dat het de “regering” was, die de banken toestemming gaf om het publiek voor letterlijk biljoenen te bedriegen en te belazeren. Larken Rose in “The Most Dangerous Superstition”

De centrale banken creëren geld uit het niets; ze geven het aan de overheid om de banken uit hun schulden te halen en wij mensen, moeten langer en harder werken om de gelden terug te betalen — niet met ‘niets’ maar met onze zweet en bloed. Dit is de onbevlekte misleiding van de mensheid. Wij zijn de slaven die de bankiers aan de macht houden. De bancaire industrie is het grootste georganiseerde misdaad syndicaat die ooit is blootgesteld. Maar op een of andere manier zijn ze erin geslaagd om zich legitiem te maken en hun activiteiten gelegaliseerd en aanvaard te krijgen, door dezelfde mensen die ze aan het afpersen zijn. Michael Tellinger in “Ubuntu Contributionism”

En toch vragen mensen zich nog steeds af van waar alle economische ongelijkheid over de hele wereld vandaan komt. Zoals hierboven is aangetoond, kan het antwoord op die vraag gevonden worden in het hart van het economisch systeem zelf, dat gebaseerd is op ongelijkheid en het mogelijk maakt dat de vergaarde rijkdom van de bevolking onder dwang en met geweld verplaatst wordt naar een kleine elite, die de touwtjes in handen heeft. Met andere woorden, het maakt het mogelijk voor de elite om de bevolking in slavernij te houden.

Bekijk het onderstaand filmpje getiteld “The Biggest Scam In The History Of Mankind”; het zet goed uiteen hoe de bevolking wordt opgelicht door de bankiers onder het gezag van de overheid, en laat verder zien wat het doel van de inkomstenbelasting is binnen dit systeem van slavernij.

‘Onderwijs:’ Gevangenschap Van Je Intellect

Professor Michio Kaku haalt vaak aan dat we allemaal geboren wetenschappers zijn. Vanaf het moment dat we zijn geboren zitten we vol nieuwsgierigheid en willen we leren en de wereld verkennen. Maar zoals Kaku ook aanhaalt, vernietigt de maatschappij geleidelijk aan alle nieuwsgierigheid in ons terwijl we opgroeien. Het ‘onderwijs’ systeem dat we momenteel hebben in de samenleving was niet ontworpen om je creativiteit en nieuwsgierigheid te stimuleren, noch was het de bedoeling ervan om je te leren om zelfstandig en kritisch na te denken. Het werd integendeel speciaal ontworpen om je passief en volgzaam te maken en om je blinde gehoorzaamheid aan het gezag aan te leren. Zoals astrofysicus Neil deGrasse Tyson ooit opmerkte: “We besteden het eerste jaar van het leven van een kind om hem te leren lopen en praten en de rest van zijn leven om stil te blijven en te gaan zitten. Er is daar iets mis mee.”

Het veronderstelde doel van scholen is om lezen, schrijven, rekenen, en andere kennisgebieden van denken te leren. Maar de boodschap die “onderwijs” instellingen eigenlijk onderwijzen, veel effectiever dan alle nuttige kennis of vaardigheden, is het idee dat onderdanigheid en blinde gehoorzaamheid aan “gezag” deugden zijn.

De “cijfers” die de leerling krijgt, de manier waarop hij wordt behandeld, de signalen die hij ontvangt — schriftelijk, mondeling, en anders — zijn allemaal afhankelijk van één enkele factor: zijn vermogen en bereidheid om zijn eigen verlangens, oordeel en besluitvorming onvoorwaardelijk te onderwerpen aan die van het “gezag.” Als hij dat doet, wordt hij beschouwd als “goed,” als hij dat niet doet wordt hij beschouwd als “slecht.” Deze methode van indoctrinatie was niet toevallig. Scholing in Amerika, en in feite in het grootste deel van de wereld, was opzettelijk gemodelleerd naar het Pruisische systeem van “onderwijs,” dat werd ontworpen met het uitdrukkelijke doel om mensen te trainen tot gehoorzame instrumenten van de heersende klasse, eenvoudig te besturen en snel om gedachteloos te gehoorzamen, vooral voor militaire doeleinden. Zoals werd uitgelegd door Johann Fichte, een van de ontwerpers van het Pruisische systeem, was het doel van deze methode om de leerling op een zodanige wijze te “modelleren” dat hij “gewoon niet anders kan willen” dan wat degene in “gezag” hem wil te willen. 5 In die tijd werd het systeem openlijk aanvaard als een middel om het gewone volk psychologisch te onderwerpen aan de wil van de heersende klasse. En het blijft precies dat opleveren, in Amerika en over de hele wereld. Larken Rose in “The Most Dangerous Superstition”

Niet alleen heeft dit ‘onderwijs’ systeem je voorbereid op je slavernij, maar je werd in feite gehersenspoeld tijdens het grootste deel van je jeugd om zelfs te verlangen naar je eigen slavernij en te denken dat het de beste manier is om te leven. Je werd beroofd van de vrije, onafhankelijke en creatieve geest die je van nature had, en gedwongen tot het ontwikkelen van een onderdanige en afhankelijke karakter structuur. Mensen die afhankelijk zijn kunnen makkelijk worden gemanipuleerd en beheerst, en dat is uiteraard precies wat overheden willen.

Onderwijs, of leren, is niet per se het geroutineerde curriculum en de ingedeelde onderwerpen in schoolboeken waarvan jongeren gedwongen worden om die te leren tijdens specifieke uren zittend in rijen van schoolbanken. Dit type onderwijs dat momenteel over de hele wereld voorkomt is gericht tegen de vrijheid van de mens. Het is een verplichte vernietiging van de talenten van een mens, alsmede het bepalen van de keuzes van de mens op basis van dwang. Het is een daad van dictatuur die vrijheid vernietigt, omdat het mensen berooft van hun vrije keuze, creativiteit en intelligentie. Om een mens te dwingen om te leren volgens een vast curriculum is een dictatoriale daad. Om bepaalde onderwerpen aan mensen op te leggen is ook een dictatoriale daad.

Door de Staat gecontroleerde en gestandaardiseerde onderwijs is in feite het geforceerd dommer maken van de bevolking. Alle regeringen die formele curricula vaststellen in het onderwijs en mensen verplichten die te leren dwingen hun burgers. Alle huidige methoden van onderwijs in de wereld zouden moeten worden vernietigd door een universele culturele revolutie die de menselijke geest bevrijdt van curricula van fanatisme, welke een proces van opzettelijke vervalsing van smaak, conceptueel vermogen en mentaliteit aan de mens dicteren. Muammar al-Qaddafi in “The Green Book”

Behalve dat je beroofd werd van je creativiteit en intelligentie via ‘onderwijs,’ word je constant gehouden in een overlevingsmentaliteit in een situatie van kunstmatige schaarste, gecreëerd door een economisch systeem gebaseerd op ongelijkheid. Wanneer je elke dag moet vechten om te overleven en nauwelijks in staat bent om te kunnen voorzien in je dagelijkse behoeften, dan zal je geen tijd overhouden om jezelf intellectueel en spiritueel te ontwikkelen, en zal je dus moeilijker in staat kunnen zijn om je te verzetten tegen het systeem dat je misbruikt als slaaf. Het is bewezen dat het houden van mensen in armoede en in een constante overlevingsmentaliteit een sterk negatief effect heeft op hun intelligentie. 6 En als je inderdaad een kijkje neemt om je heen in de maatschappij, dan zal je zien dat de meeste mensen zo intellectueel arm zijn dat ze niet eens beseffen dat ze slaven zijn, laat staan dat ze in staat kunnen zijn om na te denken over het wegwerken van het systeem dat verantwoordelijk is voor hun slavernij.

Ik heb ontdekt, dat om een tevreden slaaf te maken, het noodzakelijk is om een onnadenkende te maken. Het is noodzakelijk om zijn morele en mentale zicht te verduisteren en voor zover mogelijk, om de kracht van de rede te vernietigen. Hij moet niet in staat zijn om tegenstrijdigheden in de slavernij te ontdekken; Hij moet het gevoel krijgen dat slavernij goed is; en hij kan daar alleen toe worden gebracht als hij ophoudt een mens te zijn. Frederick Douglass (1845) in “Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave”

Dit is de tragedie van de realiteit waarin we vandaag de dag leven, waar mensen gedurende het grootste deel van hun leven geconditioneerd worden om niet alleen hun eigen slavernij te accepteren, maar zelfs om ernaar te verlangen. Het is een realiteit waar mensen vrijwillig instemmen met een manier van leven die tegen hen werkt op bijna alle niveaus en die het mogelijk maakt voor een kleine elite om makkelijk over hen te heersen en hen uit te buiten. 7

Een Uitweg: Stop Met Stemmen

Als je je realiseert wat het doel is van het anti-sociaal systeem waarin wij leven, dan zal je er alles aan doen om te stoppen met participeren erin. Op zijn minst zal je niet meer gaan stemmen, omdat stemmen betekent dat je je toestemming geeft voor het opleggen van dit anti-sociaal systeem aan jezelf en de rest van de samenleving. Het betekent het geven van je toestemming voor alle onrecht dat dagelijks op grote schaal wordt gepleegd, bijvoorbeeld door gelegaliseerde diefstal en afpersing (meer bekend als ‘belastingen’), gelegaliseerde moord door middel van oorlogsvoering, en destructieve inmenging in het leven van mensen. Het betekent het geven van toestemming voor je eigen slavernij en dat van een ieder in de samenleving. Zelfs als je akkoord gaat met het systeem, betekent stemmen het forceren van dit anti-sociaal systeem op anderen die niet eraan willen deelnemen. En dat maakt je deel van een criminele organisatie als je het nou zelf door hebt of niet.

Jullie allemaal, vooral de jongeren, moeten begrijpen dat het willen opleggen van een denkbeeldige toestand van overheid aan anderen door middel van geweld niet alleen een vulgair bijgeloof is, maar zelfs een criminele daad. Begrijp dat dit, ver van het waarborgen van het welzijn van de mens, slechts een leugen is, een min of meer onbewuste hypocrisie, die onze laagste driften camoufleert. Leo Tolstoy

Je moet je losmaken van de conditionering die werd gebruikt om je te misleiden en te maken tot een gehoorzame slaaf. Je moet kritisch gaan nadenken en alle kennis die je bezit en alle informatie die aan je wordt gevoed, nauwkeurig gaan onderzoeken en toetsen op waarheid, vooral als het afkomstig is van de overheid en politici. Besef dat zelfs de media niet meer vertrouwd kan worden; ze zijn omgekocht en vaak eigendom van dezelfde elite die zit achter dit systeem van slavernij.

Politici hebben in de afgelopen honderden jaren aangetoond dat ze niet in staat zijn om de vele problemen waar we mee te maken hebben in de samenleving op te lossen. Niet alleen zijn ze vaak intellectueel niet in staat om oplossingen te bedenken, het systeem zelf is fundamenteel slecht en gebroken, waardoor het onmogelijk is om van binnen uit oplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

De regering maakt veel verschillende wetten in een poging om de maatschappij te beheersen. Toch vinden we geen enkel bewijs van een weloverwogen plan van de regering voor het ontwerpen van een duurzaam en werkbaar sociaal systeem, dat het leven kan verbeteren voor een ieder, in plaats van slechts enkelen die zitten op hoge posities in de gevestigde orde. Veel mensen gaan ervan uit dat regeringsleiders verandering brengen met het oog op het welzijn van de burgers, maar niets is minder waar. Gevestigde overheidssystemen proberen alleen hun eigen macht en belangen te behouden en te verdedigen. Politici gebruiken alle mogelijke vormen van misleiding om hun posities te consolideren […] Ze praten om elke kwestie heen zonder iets substantieels te zeggen […] Ze introduceren nieuwe wetten om gedrag te beheersen en als deze niet werken, zoeken ze hun toevlucht in geweld, boycots, en blokkades. Maar geen van deze methoden adresseert ooit de hoofdoorzaken. Jacque Fresco in “The Best That Money Can’t Buy”

Zoals Albert Einstein zei, “we kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken waarmee we die problemen gecreëerd hebben.” We moeten helemaal afstappen van het huidig systeem van slavernij willen we de problemen die het voor ons creëert duurzaam kunnen oplossen. Proberen om gelijkheid en rechtvaardigheid te bereiken in een systeem dat fundamenteel is ontworpen op basis van ongelijkheid is zinloos.

De natuurlijke of universele wetten, die gelijke rechten geven aan elk individu, zijn vervangen door grondwetten teneinde ons tot slaven te maken. De tijd is aangebroken om onze natuurlijke rechten terug te claimen en te gaan herinneren wie we werkelijk zijn. 8

Iemand die gedeprogrammeerd is en naar de wereld kijkt, ziet in plaats van hiërarchieën van de verschillende heersende klassen in verschillende rechtsgebieden, een wereld van gelijken — niet in talent, bekwaamheid, of rijkdom natuurlijk, maar in rechten. Hij ziet een wereld waarin ieder mens zichzelf bezit, en hij komt tot het besef dat hij geen rechtmatige meester heeft, dat er niemand boven hem staat, en dat dit ook voor alle anderen geldt. Hij is aan geen “regering,” geen “land,” en geen “wet” verplicht. Hij is een soevereine entiteit. Hij is door zijn eigen geweten gebonden, en nergens anders door. Larken Rose in “The Most Dangerous Superstition”

Er zijn alternatieve manieren van samen leven met elkaar die niet gebaseerd zijn op macht en dwang, maar op vrijwillige deelname, waarbij het recht op leven van elk individu wordt gerespecteerd. Dit is een aanpak gebaseerd op ware liefde, want een mens echt lief hebben betekent respect hebben voor zijn recht op leven.

De wereld is bezig met een transitie naar peer to peer (P2P) systemen die fundamenteel zijn gebaseerd op gelijkheid en vrijwillige deelname en waar er geen (centraal punt van) gezag is. Het is het geloof in gezag dat ons bracht in de puinhoop waar we nu in zitten; het is als een religie geworden voor veel mensen in de maatschappij. 9

Het geloof in “gezag,” inclusief elk geloof in “regering,” is irrationeel en tegenstrijdig in zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit, en vertegenwoordigt het meest gevaarlijke, destructieve bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een kracht voor orde en recht, is het geloof in “gezag” de aartsvijand van het mensdom. Niets anders over de hele wereld, en door de hele geschreven geschiedenis heen, komt zo dicht bij het niveau van vernietiging — mentaal, emotioneel en fysiek — dan het gevolg van het geloof in “gezag.”

Het geloof in “gezag” is zo sterk dat het anderszins rationele mensen kan overtuigen dat het precieze ding dat hen routinematig berooft, dwingt en mishandelt, nodig is om hen te beschermen tegen diefstal, dwang en mishandeling.

Als niemand in een legitieme heersende klasse geloofde, zou niemand vechten over wie zou moeten regeren. Als er geen troon was, zou ook niemand er om vechten. Alle burgeroorlogen, en bijna alle revoluties, berusten op de aanname dat iemand de leiding moet hebben. Zonder het bijgeloof van “gezag,” zou er geen reden zijn dat zulke dingen überhaupt gebeuren. Larken Rose in “The Most Dangerous Superstition”

Een voorbeeld van een ander systeem dat het huidig systeem van slavernij kan vervangen is het Venus Project, ontworpen door sociaalingenieur en futurist Jacque Fresco. Voor meer informatie over het Venus Project, bekijk de onderstaande documentaire getiteld “The Choice is Ours,” en lees het boek “The Best That Money Can’t Buy”.

Begin jezelf goed te informeren door de informatie die hier verstrekt is goed te bestuderen, te kijken naar de filmpjes en het lezen van de aanbevolen boeken. Als je niets anders leest, lees dan tenminste zo gauw mogelijk het boek “The Most Dangerous Superstition” door Larken Rose. Gratis download links zijn hieronder opgenomen.

Deel deze informatie AUB zoveel mogelijk met mensen. Hoe meer mensen beseffen wat er gaande is, hoe sneller we kunnen beginnen met het bouwen van een betere toekomst voor onszelf en vooral onze kinderen. Verander de wereld; wees politiek incorrect.

Honderd jaren later zullen historici terugkijken naar onze huidige beschaving als een overgangsperiode van de donkere eeuwen van onwetendheid, bijgeloof en sociale onbekwaamheid net zoals we de wereld zien van een paar honderd jaren geleden. We zijn producten van een cultuur met tekortkomingen, die verwacht dat elke confrontatie en de meeste activiteiten moeten eindigen met een winnaar en een verliezer. We kunnen ons de luxe van een dergelijk primitief denken niet langer veroorloven. Jacque Fresco in “The Best That Money Can’t Buy”

Aanbevolen Boeken

Voor meer informatie over de onderwerpen die hier besproken zijn kan je de onderstaande boeken raadplegen:

Footnotes

 1. De meeste landen in de wereld van vandaag zijn corporaties en de burgers hun bezittingen die worden verhandeld op de wereldmarkt. Door het aanvragen van een geboorteakte toen je werd geboren, hebben je ouders onbewust je status veranderd van “vrij mens” naar die van “burger” waardoor je eigendom werd van de Staat. Een “burger” is niks anders dan een slaaf van de overheid. Michael Tellinger heeft alle details hierover in zijn boek “Ubuntu,” welke ik sterk aanbeveel te lezen. Zoals Larken Rose schreef in zijn boek “The Most Dangerous Superstition”:

  Ieder “land” is een enorme slavenplantage, en alles en iedereen is eigendom van de politici. Degenen die in “regering” geloven, leggen nooit uit hoe het komt dat een paar politici het recht verkregen kunnen hebben om eenzijdig het exclusieve eigendom te claimen op een heel land, waar er al andere mensen woonden, als hun grondgebied, om te regeren en te exploiteren zoals hun goeddunkt. Het zou hetzelfde zijn als dat een krankzinnige zegt: “Ik verklaar hierbij heel Europa als mijn rechtmatige domein, dus iedereen die hier woont heeft te doen wat ik zeg, als het je niet bevalt, kun je vertrekken.”

  ↩︎

 2. Mensen zijn intrinsiek goed. Echter beginnen mensen, net als elk ander organisme, extreem gedrag te ontwikkelen als ze in een vijandige omgeving worden geplaatst — in het bijzonder één die vijandig is tegenover hen vanaf het moment dat ze zijn geboren en gedurende het grootste deel van hun leven. Ik bespreek dit in details in mijn artikel over de menselijke natuur. ↩︎
 3. Zoals Larken Rose schreef in zijn boek “The Most Dangerous Superstition”:

  Bizar genoeg, geeft bijna elke staatist toe dat politici nog oneerlijker, corrupter, achterbakser en egoïstischer zijn dan de meeste mensen, maar men blijft toch volhouden dat de beschaving alleen kan bestaan als zulke uitzonderlijk onbetrouwbare mensen zowel de macht als het recht krijgen om iedereen met geweld te regeren. Degenen die in de “regering” geloven, denken werkelijk dat het enige dat ze tegen de gebreken van de menselijke natuur kan beschermen, is om een deel van die gebrekkige mensen te nemen — het meest gebrekkige deel in feite — en hen als goden te benoemen, met het recht de hele mensheid te domineren, in de absurde hoop dat, als ze zo’n enorme macht krijgen, deze mensen het alleen voor het goede zullen gebruiken. En het feit dat dit in de geschiedenis van de wereld nog nooit is gebeurd, weerhoudt staatisten niet vol te houden dat het “nodig” is om vreedzame beschaving te waarborgen.

  Als mensen namelijk zo onverschillig zijn, zo dom en kwaadaardig dat ze niet te vertrouwen zijn om op eigen kracht het juiste te doen, hoe zou het de situatie dan verbeteren door een deel van diezelfde onzorgvuldige, domme en slechte mensen te nemen, en hen publieke toestemming te geven om onder dwang alle anderen te regeren? Waarom zou iemand denken dat het herschikken en reorganiseren van een groep gevaarlijke beesten hen beschaafd zou maken?

  ↩︎

 4. Alle vormen van belastingen zijn in feite gelegaliseerde diefstal en afpersing, zoals het onderstaand filmpje getiteld “George Ought to Help” illustreert.

  In mijn artikel “Income Taxation is Slavery” behandel ik in meer details hoe we tot slaven gemaakt worden via de inkomstenbelasting. Klik hier om het te lezen. ↩︎

 5. Voor meer informatie over het Pruisische systeem van ‘onderwijs’ bekijk het onderstaand filmpje getitled “The Origins of the American Public Education System: Horace Mann & the Prussian Model of Obedience.”

  ↩︎

 6. Lees mijn artikel “Why Poor People Make Bad Decisions” voor meer details over hoe armoede en het leven in een constante overlevingsmentaliteit de intelligentie van een persoon sterk negatief kunnen beïnvloeden. ↩︎
 7. Zoals Larken Rose schreef in zijn boek “The Most Dangerous Superstition”:

  Als een slaaf kan worden overtuigd dat hij een slaaf behoort te zijn, dat zijn slavernij zowel goed als legitiem is, dat hij het rechtmatig eigendom van zijn meester is en dat hij de plicht heeft om zoveel mogelijk te produceren voor zijn meester, dan hoeft hij niet fysiek te worden onderdrukt. Met andere woorden, het onderwerpen van de geest maakt onderwerping van het lichaam overbodig. En dat is precies wat het geloof in “gezag” doet: het leert mensen dat het moreel deugdzaam is dat ze hun tijd, moeite en eigendom, evenals hun vrijheid en controle over hun eigen leven, afgeven aan een heersende klasse.

  Frederick Douglass, een voormalige slaaf, heeft dat exacte fenomeen onder zijn medeslaven meegemaakt en beschreven, van wie er velen trots op waren hoe hard ze werkten voor hun meesters en hoe trouw ze deden wat hen werd opgedragen. Vanuit hun perspectief, was een weggelopen slaaf een schandelijke dief, die zichzelf van de meester “gestolen” had. Douglass beschreef hoe grondig veel slaven waren geïndoctrineerd, tot het punt waarop ze werkelijk geloofden dat hun eigen slavernij juist en rechtvaardig was: “Ik heb ontdekt dat, om een tevreden slaaf te maken, het noodzakelijk is om een onnadenkende te maken. Het is noodzakelijk om zijn morele en mentale zicht te verduisteren, en, voor zover mogelijk, om de kracht van de rede te vernietigen. Hij moet niet in staat zijn om tegenstrijdigheden in de slavernij te ontdekken; Hij moet het gevoel krijgen dat slavernij goed is; en hij kan daar alleen toe worden gebracht als hij ophoudt een mens te zijn.”

  ↩︎

 8. Zoals Muammar al-Qaddafi schreef in zijn boek “The Green Book”:

  De wetten van de dictatoriale instrumenten van de overheid hebben de natuurlijke wetten vervangen, dat wil zeggen, positief recht heeft de natuurlijke wetten vervangen. Als gevolg daarvan zijn ethische normen in de war geraakt. De mens is in wezen, fysiek en emotioneel, overal hetzelfde. Vanwege dit feit, gelden de natuurlijke wetten voor een ieder. Echter behandelen zowel grondwetten als conventionele wetten de mens niet overal gelijk. Dit heeft geen rechtvaardiging, behalve voor het feit dat het de wil van een instrument van de overheid weerspiegelt, of het nu een individu, een assemblee, een klasse of een partij is. De afschaffing van de natuurlijke wetten in menselijke samenlevingen en hun vervanging door conventionele wetten is het fundamenteel gevaar dat de vrijheid bedreigt. Elke heersende systeem moet dienstbaar zijn aan de natuurlijke wetten, en niet omgekeerd.

  Ik wil de onderstaande TEDx presentatie van Rumi Knoppel getiteld “Wat zijn mijn universele rechten onder de regering?” aan je aanbevelen. Je kan ook een transcriptie van deze presentatie lezen door hier te klikken.

  De onderstaande 3-delige presentatie door Mark Passio over de natuurlijke wetten is ook sterk aanbevolen. Het is een lange presentatie, maar het zit vol met zeer belangrijke informatie.

  ↩︎

 9. Zoals Larken Rose schreef in zijn boek “The Most Dangerous Superstition”:

  De belangrijkste factor die het geloof in de “regering” van andere hedendaagse religies onderscheidt, is dat mensen daadwerkelijk geloven in de god die “regering” genoemd wordt. In vergelijking daarmee, zijn de goden waarin mensen beweren te geloven en de kerken die ze bezoeken, tegenwoordig weinig meer dan lege rituelen en halfslachtig nagepraat bijgeloof. Als het gaat om het dagelijks leven, is de god waar mensen daadwerkelijk toe bidden, om hen te beschermen tegen ongeluk, om hun vijanden te verslaan en om hen te zegenen, de “regering.” Het zijn de geboden van de “regering,” die de mensen het meest respecteren en gehoorzamen. Wanneer er een conflict ontstaat tussen de “regering” en de leer van hun god — zoals “betaal jou eerlijke deel” (belasting) versus “Gij zult niet stelen” of “het land dienen” (militaire dienst) versus “Gij zult niet doden” — overstijgen de geboden van de “regering” alle leer van de andere religies. Politici, de hoge priesters van de kerk van de “regering” — de woordvoerders en vertegenwoordigers van de “regering,” die de heilige “wet” uit de hoge brengen — geven zelfs openlijk aan dat het mensen is toegestaan om welke religie ze maar willen te praktiseren, zolang ze maar niet ingaan tegen de hoogste religie door ongehoorzaam te zijn aan de “wet” — dat is: de voorschriften van de god genaamd “regering.”

  ↩︎

Additional Notes

Pingbacks

 1. Karel Donk's Blog » Waarom ik nooit meer zal werken voor de roverheid (28/01/2016)
 2. Karel Donk's Blog » De rol van Nederland en kolonel Valk bij de coup van Bouterse in Suriname (1980) (17/09/2018)
 3. Het Universeel Recht op Leven — Karel Donk (27/03/2021)

Comments

There are 4 responses. Follow any responses to this post through its comments RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.