WEBSITE NOT LOADED CORRECTLY

PLEASE NOTE: If you see this text, it means that certain resources could not be loaded and the website is not displayed correctly. This can happen when browsing on Apple devices (iPhone, iPad etc.) due to a bug in their software. Try the refresh button to reload this website, or use a different device not running Apple's iOS. Stop using Apple products.
Type what you’re looking for and press Enter.

Open brief aan alle Politici en het volk van Suriname

40 Years of Slavery through Statism

40 Years of Slavery through Statism

Op een recent gehouden driedaagse conferentie van het AVVS de Moederbond heeft mevrouw Jennifer Simons aangegeven dat “we allemaal eens aan de macht zijn gekomen maar dat het geen van ons is gelukt om te zorgen voor duurzame ontwikkeling.” Ook gaf zij aan dat er bepaalde vragen zijn die we moeten beantwoorden, zoals “wat hebben we allemaal verkeerd gedaan, wat moeten we anders doen en hoe gaan we het anders doen?” Wat mevrouw Simons in essentie aan gaf is dat de politiek heeft gefaald.

Ik heb “goed” nieuws en slecht nieuws voor alle politici. Het slecht nieuws is dat u gaat blijven falen, ook al krijgt u duizenden jaren om het steeds weer opnieuw te proberen. Het “goed” nieuws is dat het niet helemaal uw schuld is.

U probeert namelijk verandering te brengen in een sociaal systeem dat ontworpen was om u te laten falen. The game is rigged. De “spelregels” zijn zodanig dat bij voorbaat al zeker is dat u gaat falen. U gaat nooit kunnen winnen zolang u blijft participeren in dit systeem volgens de regels die het aan u oplegt. Met andere woorden, u gaat nooit duurzame ontwikkeling voor een ieder kunnen brengen binnen dit systeem, simpelweg omdat dat niet het doel is van dit systeem.

De hoofdoorzaak van de grote problemen waarmee we zitten zijn niet de mensen (politici etc.), maar het sociaal systeem waarin we leven. Dit sociaal systeem, waar de mensheid in verschillende vormen al duizenden jaren mee opgescheept zit en welke aan ons is opgelegd door de kolonisator, dient enkel en alleen om elk individu in de samenleving maximaal te kunnen uitbuiten. Het is een systeem van onderdrukking en slavernij. Het kan daarom terecht een anti-sociaal systeem genoemd worden. Elke overheid die lijding geeft binnen dit systeem is daarom feitelijk een criminele organisatie. De overheid is een roverheid. Voor een uitgebreide onderbouwing hiervan verwijs ik u naar de informatie op deze link: http://eaenki.com/stemniet

Al die tijd dachten we dat slavernij was afgeschaft en dat we onafhankelijk werden in Suriname. Niks is minder waar. We zijn allemaal dom gehouden en ernstig misleid geworden. En de fout die als gevolg daarvan steeds weer opnieuw gemaakt wordt, is dat we steeds op dezelfde manier proberen om verbetering te brengen in de ijdele hoop dat we andere resultaten gaan bereiken. Zoals Albert Einstein eens zei, “we kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken waarmee we die problemen gecreëerd hebben.” Telkens weer andere mensen plaatsen op dezelfde posten binnen hetzelfde anti-sociaal systeem gaat absoluut niks veranderen op lang termijn. Met andere woorden, telkens weer andere rovers plaatsen op dezelfde roversposten binnen de roverheid gaat absoluut niks veranderen.

Ik hoop dat u de tijd zal nemen om zo gauw mogelijk de informatie op de onderstaande link door te nemen en te bestuderen, en dat u zal gaan handelen op basis van die informatie. Nu dat u weet dat u werkt voor (of uw ondersteuning geeft aan) een criminele organisatie, kunt u zich niet meer beroepen op het feit dat u handelde op basis van onwetendheid. U kunt zich ook niet meer verschuilen achter “wetten en regels” en “taken of functies.” Nu dat u weet dat u crimineel bezig bent, hoop ik dat u zal gaan handelen op basis van uw geweten.

Tot slot wil ik nog aangeven dat we moeten stoppen met het verspillen van kostbare tijd en energie door onderling met elkaar te vechten. In plaats daarvan moeten we onze energie richten tegen het anti-sociaal systeem dat ons opzettelijk verdeelt zodat we makkelijk gemanipuleerd en uitgebuit kunnen worden. Zoals Jacque Fresco zei, “we zijn producten van een cultuur met tekortkomingen, die verwacht dat elke confrontatie en de meeste activiteiten moeten eindigen met een winnaar en een verliezer. We kunnen ons de luxe van een dergelijk primitief denken niet langer veroorloven.

Elk van ons heeft recht op leven, welk recht we niet gekregen hebben van de roverheid, maar van de natuur. Laten we daar nu eens eindelijk echt respect voor gaan hebben en een ieder hun recht op leven gunnen, zonder dat ze een verliezer hoeven te zijn.

Voor meer informatie:

Nederlands: http://eaenki.com/stemniet
Engels: http://eaenki.com/donotvote

Met vriendelijke groet,

Karel Donk
www.kareldonk.com

Pingbacks

  1. Karel Donk's Blog » Politics: An Exercise in Futility (18/03/2018)

Comments

There are 0 responses. Follow any responses to this post through its comments RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.